ภาพ


เรื่อง Tower of God หอคอยเทพเจ้า ตอนที่ 1-13
พัม หนุ่มน้อยผู้ย่างกรายเข้าไปในหอคอย เพื่อตามหาเพื่อนหญิงที่ตัวเองรักและเทิดทูน แต่การขึ้นไปบนหอคอยนั้นกลับเต็มไปด้วย ความโหดหินและยากลำบาก เพราะในแต่ละชั้นที่เขาไปถึง เขาจำเป็นต้องผ่านด่านการ ทดสอบจากผู้คุ้มกันของแต่ละชั้น เพื่อจะผ่าน ไปยังชั้นต่อไป ในการบรรลุสิ่งที่มุ่งหวังตั้งใจ ทางเลือกของเขามีเพียงทางเดียว และนั่นก็ คือ...?!
ซับไทย ไม่จัดประเภท จบแล้ว
เข้าชม 0 ครั้ง
Tower of God หอคอยเทพเจ้า ตอนที่ 1 ซับไทย
Tower of God หอคอยเทพเจ้า ตอนที่ 2 ซับไทย
Tower of God หอคอยเทพเจ้า ตอนที่ 3 ซับไทย
Tower of God หอคอยเทพเจ้า ตอนที่ 4 ซับไทย
Tower of God หอคอยเทพเจ้า ตอนที่ 5 ซับไทย
Tower of God หอคอยเทพเจ้า ตอนที่ 6 ซับไทย
Tower of God หอคอยเทพเจ้า ตอนที่ 7 ซับไทย
Tower of God หอคอยเทพเจ้า ตอนที่ 8 ซับไทย
Tower of God หอคอยเทพเจ้า ตอนที่ 9 ซับไทย
Tower of God หอคอยเทพเจ้า ตอนที่ 10 ซับไทย
Tower of God หอคอยเทพเจ้า ตอนที่ 11 ซับไทย
Tower of God หอคอยเทพเจ้า ตอนที่ 12 ซับไทย
Tower of God หอคอยเทพเจ้า ตอนที่ 13 ซับไทย